תיאור החברה

MFSA/Olea Grovesהיאחברהיווניתהנמצאתב-Maroussi, יוון. שלה הוא קבוצה של אנשים חרוצים ונלהבים, שהמטרה המשותפת שלהם היא קידום תחום מלא של מוצרים חקלאיים אורגניים מקומיים באיכות משובחת בשווקים זרים. Olea Juice™‎ הוא שם המותג של שמן זית כתית מעולה באיכות משובחת שמילא סוף סוף אחר ציפיותינו.

קנה עכשיו

שמן זית Extra Virgin
shop.oleagroves.com